Συστήματα πυρασφάλειας

Εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση συστήματων πυρασφάλειας

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κάθε κτήριο οφείλει να έχει σχέδια – μελέτη πρόληψης, σηματοδότηση και συστήματα πυρασφάλειας - πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης.

Έχοντας από τις αρχές του 2019 την εμπορική αποκλειστική αντιπροσωπία της AIRFIRE HELLAS S.A είμαστε σε θέση να εμπορευόμαστε, να σχεδιάζουμε και να εγκαθιστούμε εξοπλισμό, δίκτυα, προϊόντα πυρασφάλειας – πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζι μας